O Firme

Firma EKROM Žilina vznikla v roku 1994 ako súkromná firma na základe živnostenského oprávnenia. V súčasnosti sa venujeme dodávkam a montáži čistiarní odpadových vôd, čerpadiel, čerpadlových šachiet a čerpacích staníc a ich servisu. Zhotovujeme vodovodné prípojky, rôzne armatúrne a vodomerové šachty. Dodávame plastové výrobky – šachty, rôzne nádrže a atypické výrobky. Venujeme sa však aj ďalším činnostiam, ktoré sa snažíme prispôsobovať potrebám zákazníka. Vďaka spolupráci s ďalšími firmami a partnermi dokážeme komplexne riešiť potreby zákazníka prakticky od projektu až po konečnú realizáciu.
ŠPECIALIZUJEME  SA PREDOVŠETKÝM NA TIETO SLUŽBY A PRODUKTY

Čistiarne odpadových vôd

Domová čistiareň odpadových vôd je dlhodobá investícia a preto pri výbere ČOV je potrebné zvážiť všetky okolnosti súvisiace s kvalitou, dlhou životnosťou, jednoduchou prevádzkou a údržbou a aj samotnou cenou…

Čerpacie stanice

Balené čerpacie stanice sú určené k prečerpávaniu rôznych druhov kvapalín, ako napr. neupravených surových vôd z oddelených, jednotlivých a dažďových kanalizácií,čistých a znečistených vôd v priemysle, poľnohospodárstve, stavebníctve…

Vodomerné šachty a nádrže

Plastové výrobky a nádrže sa vyrábajú z polypropylénových dosiek hrúbky 5 až 20 mm, alebo zo stenových prvkov hrúbky 80 mm (so stužujúcimi rebrami). Možnosť využitia ako plastové nádrže a zásobníky, vodomerové šachty, lapače tukov…
Doplnkové služby
Medzi doplnkové služby a činnosti ktoré vykonávame patrí servis a revízia existujúcich čistiarní odpadových vôd, vodomerných šachiet nádrží a čerpacích staníc. Vyhotovenie nových vodovodov, rozšírenie jestvujúcich vodovodných sietí,  zhotovovanie vodovodných prípojok k rodinným domom a objektom, vodomerové a rôzne iné armatúrne šachty. Zhotovenie merných zariadení – Parshallových žľabov, Thompsonových prepadov, indukčných prietokomerov a podobne.
Napíšte nám

Máte otázky, pripomienky alebo špeciálne požiadavky? Neváhajte a kontaktujte nás pomocou formulára.

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa


Nájdete nás
Názov a sídlo firmy:

Ing. Miroslav Knappek – EKROM
Na lány 1062/37A
010 03 Žilina-Budatín

Kontaktné údaje:

Telefón: +421 907 479 295
e-mail: info@ekrom.sk
www.ekrom.sk