Čerpacie stanice

Balené čerpacie stanice sú určené k prečerpávaniu rôznych druhov kvapalín, ako napr. neupravených surových vôd z oddelených, jednotlivých a dažďových kanalizácií,čistých a znečistených vôd v priemysle, poľnohospodárstve, stavebníctve a pod. Jednotlivé čerpacie stanice predstavujú komplexné riešenie prečerpávania kvapalín, ich súčasťou je obal – plastová, alebo železobetónová nádrž DN 800 až 3000 mm. Podľa druhu technologického vybavenia sú čerpacie stanice určené pre prietoky kvapalín od 3 l/s až do 50 l/s a výtlačnou výškou od 3 do 25 m vodného stĺpca. Technologické zariadenie a systém riadenia čerpacej stanice je variabilné a prispôsobuje sa konkrétnym požiadavkam zákazníka.

Čerpadlové šachty – používajú sa v rôznych prevedeniach podľa druhu použitých čerpadiel a rôzneho príslušenstva. Sú vyhotovené z plastov (polypropylén) vo vriabilných rozmeroch podľa požiadaviek zakazníka.

 

Čerpadlová šachta umiestnená nad studničným vrtom sa používa na umiestnenie ponorného čerpadla do sudne a v šachte sa potom umiestňuje výtlačné potrubie s armatúrami, elektrické zapojenie a ovládanie čerpadiel a pod.

V čerpadlovej šachte je možné umiestniť taktiež samonásavacie čerpadlo s príslušenstvom (armatúry, tlaková nádoba, tlakový spínač, zmäkčovač vody, samočistiaci filter, tlakomer …). Nasávanie je možné zo studne s nasávacou výškou maximálne 8 m, alebo tiež zo zásobnej nádrže – vodojemu.

Pri nedostatočnom tlaku na vodovodnom potrubí sa tiež vyhotovujú dotláčacie stanice určené na zvýšenie tlaku v potrubí. Takúto balenú dotláčaciu stanicu je možné osadiť priamo na vodovodnom potrubí.

Pri realizácií čerpacích staníc a čerpadlových šachiet existuje veľa technických riešení. Preto zabezpečujeme aj technické poradenstvo a v prípade potreby aj vyhotovenie projektovej dokumentácie. Zabezpečujeme komplexné riešenie a kompletnú realizáciu konkrétnej zákazky (dodávky čerpadiel a armatúr, šachiet, nádrží a vodojemov, rôzneho príslušenstva, projektovú dokumentáciu, servis …).

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa