Vodomerné šachty, plastové nádrže a ostatné výrobky

Plastové výrobky a nádrže sa vyrábajú z polypropylénových dosiek hrúbky 5 až 20 mm, alebo zo stenových prvkov hrúbky 80 mm (so stužujúcimi rebrami).

Plastové nádrže a zásobníky

– možnosť využitia ako zberné nádrže na dažďovú vodu, nádrže na pitnú vodu, vodojemy, ale aj na splaškovú vodu (žumpy) a podobne.

 Vodomerové šachty

Šachty rôznych rozmerov podľa požiadaviek investora slúžia na osadenie jednej, alebo i viacerých vodomerných zostáv.

Čerpadlové a armatúrne šachty

Slúžia na osadenie rôznych druhov čerpadiel a armatúr, napríklad samonásavacích čerpadiel s tlakovou nádobou, tlakových spínačov, redukčných ventilov, filtrov, vzdušníkov, šupátiek a pod.

Lapače tukov

Slúžia na zachytávanie a následný odber tukov a olejov v potravinárskych a gastronomických prevádzkach.

Atypické výrobky

Podľa požiadaviek zakazníka je možné vyrobiť rôzne atypické výrobky “na mieru”, napríklad rôzne poklopy, uskladňovacie šachtičky, skruže, stojany, výklenky a pod.

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa