Čistiarne odpadových vôd
Vodovody, vodovodné prípojky a armatúrne šachty
Vodomerné šachty, plastové nádrže a ostatné výrobky
Čerpacie stanice

Domová čistiareň odpadových vôd je dlhodobá investícia a preto pri výbere ČOV je potrebné zvážiť všetky okolnosti súvisiace s kvalitou, dlhou životnosťou, jednoduchou prevádzkou a údržbou a aj samotnou cenou…

Ponúkame zhotovenie nových vodovodov, rozšírenie jestvujúcich vodovodných sietí, zhotovovanie vodovodných prípojok k rodinným domom a objektom, vodomerové a rôzne iné armatúrne šachty…
Plastové výrobky a nádrže sa vyrábajú z polypropylénových dosiek hrúbky 5 až 20 mm, alebo zo stenových prvkov hrúbky 80 mm (so stužujúcimi rebrami). Možnosť využitia ako plastové nádrže a zásobníky, vodomerové šachty, lapače tukov…
Balené čerpacie stanice sú určené k prečerpávaniu rôznych druhov kvapalín, ako napr. neupravených surových vôd z oddelených, jednotlivých a dažďových kanalizácií,čistých a znečistených vôd v priemysle, poľnohospodárstve, stavebníctve…
Názov a sídlo firmy:

Ing. Miroslav Knappek – EKROM
Na lány 1062/37A
010 03 Žilina-Budatín

Kontaktné údaje:

Telefón: +421 907 479 295
e-mail: info@ekrom.sk
www.ekrom.sk